عجيب است درد غريبي آن يگانه آفرينش

 اگر كسي بي كس و ياور باشد، غريب است اما غريبي اش جانكاه نيست غريب جانكاه آن كس است كه ميليون ها نفر خود را شيعه ي او مي خوانند اما در عين حال تنها و بي كس است او كه همه ي انبيا و اوليا آرزوي ظهور او و خدمت در ركابش را داشته اند، چرا بايد چنين مورد غفلت و بي تو جهي پيروان خود قرار گيرد؟ او كه آنچنان مهربان و دلسوز است كه مي فرمايد: « من در شبانه روز صد مرتبه براي شيعيان گنه كارم دعا مي كنم. » چرا بايد مورد نامهرباني ما مدعيان محبت قرار گيرد؟ اي شيعيان! آيا موقع آن نرسيده كه به نداي مظلوميت آن حضرت كه همچون جد غريبش صدا مي زند: كيست مرا ياري كند؟ پاسخ دهيم...

تا چند در اين ويران افسرده و زنداني
در را بگشا جانا بر يوسف كنعاني

 

تا كه غنچه بشكفد دنيا گلستان مي شود
ما همه شاهد آنيم كه با يك گل بهاران مي شود

اللهم عجل لوليك الفرج

گزارش تخلف
بعدی